Jak działa pompa ciepła?

Ogólna zasady działania wszystkich pomp ciepła, w dużym uproszczeniu, opiera się na pozyskiwaniu energii cieplnej z źródeł odnawialnych. Pompa ciepła pobiera energię cieplną skumulowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu (dolne źródło energii), a następnie przy pomocy energii elektrycznej przetwarza ją na ciepło do instalacji grzewczej (górne źródło) lub, w przypadku pomp powietrze – powietrze, wpompowuje ogrzane powietrze bezpośrednio do pomieszczenia.

Proces ten opiera się na tzw. obiegu Lindego, czyli przemianach termodynamicznych zachodzących w obiegu zamkniętym pompy ciepła.

  1. Czynnik roboczy w postaci płynnej paruje w parowniku pod wpływem temperatury z dolnego źródła – powietrza lub gruntu. Powstały w ten sposób gaz zasysany jest do sprężarki.
  2. Taki element jak sprężarka ma za zadanie zwiększyć ciśnienie czynnika do poziomu, przy którym następuje jego skroplenie z wydzieleniem dużych ilości ciepła (proces egzotermiczny).
  3. Skraplacz ma za zadanie odebrać ciepło z czynnika, aby następnie przenieść energie do układu grzewczego np. do instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.
  4. Po dodaniu ciepła, gaz przetłarza się w płyn.
  5. Zawór rozprężny obniża ciśnienie i temperaturę czynnika roboczego.
    Pompa obiegowa transportuje ciekły czynnik roboczy do parownika.
  6. Proces się powtarza.

Czy wiesz że?

Historia pomp ciepła sięga 1810 roku, paradoksalnie, skonstruowano wtedy pierwszy agregat chłodniczy.
Kilka dziesięcioleci później zauważono, że ten sam mechanizm może dostarczać także ciepła.
Pierwsza, całkowicie sprawnie działająca pompa ciepła powstała w Szwajcarii w 1928 roku,
skonstruował ją słowacki inżynier Aurel Stodola.

Wybór odpowiedniej pompy, a także jej montaż należy powierzyć doświadczonym specjalistom, gdyż tylko dobrze dobrana pompa, o odpowiednich parametrach i właściwie dobranej instalacji przyniesie oczekiwany rezultat, w postaci niższych kosztów ogrzewania.

Pompy wytwarzają ciepło, czerpiąc energię z różnych źródeł. Stąd w zależności od źródła energii cieplnej możemy wyróżnić pompy:

Gruntowe pompy ciepła Pruszków

Gruntowe
pompy
ciepła

Powietrzne pompy ciepła Pruszków

Powietrzne
pompy
ciepła

Wodne pompy ciepła Pruszków

Wodne
pompy
ciepła

Gruntowa pompa ciepła – redukcja kosztów ogrzewania aż o 80%!

Gruntowa pompa ciepła wytwarza ciepło z energii pozyskiwanej z gruntu. Jest to bardzo popularne rozwiązanie, cieszące się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. Sprawdzające się w nowym i starym budownictwie.

Gruntowe pompy ciepła wytwarzają ciepło z energii geotermalnej, która jest kumulacją energii słonecznej w gruncie, wodach gruntowych i powierzchniowych zbiornikach wodnych.

Gruntowa pompa ciepła może czerpać ciepło z dolnego źródła na dwa sposoby, poprzez odwierty pionowe albo poziome rozłożenie rur. Najpopularniejszym sposobem, ze względów praktycznych i ekonomicznych, są odwierty pionowe, sięgające na głębokość 60-100m. W przypadku pionowego rozłożenia rur, niezbędne jest rozłożenie miedzianych rurek na głębokości co najmniej dwóch metrów, co wymaga dużej powierzchni działki, a także znacznie zwiększa koszty instalacji.

Gruntowe pompy ciepła mogą pełnić funkcję grzewczą, ogrzewać wodę użytkową oraz chłodzić powietrze w lecie. Współpracują z każdą instalacją grzewczą. Pozwalają obniżyć koszty ogrzewania budynku oraz wody użytkowej nawet o 80%.

Powietrzne pompy ciepła Marki
Powietrzne pompy ciepła Legionowo

Powietrzna pompa ciepła – niski koszt montażu i ogrzewanie tańsze o 75%!

Pompy powietrzne wytwarzają ciepło z energii pozyskanej z powietrza pobieranego z zewnątrz. Dużym atutem pomp powietrznych, są niższe koszty montażu, a także możliwość zainstalowania ich w każdym miejscu.

Pompa powietrzna może dostarczać ciepło na dwa sposoby. Ogrzewać wodę w zbiorniku jest to tzw. pompa powietrze – woda, lub za pomocą ogrzewania nadmuchowego, gdzie ogrzane powietrze jest bezpośrednio wtłaczane do pomieszczenia, są to pompy powietrze – powietrze.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem, ze względu na lepszą wydajność oraz możliwość zastosowania nawet na dużych powierzchniach, są pompy powietrze – woda.

Pompy powietrzne współpracują z z ogrzewaniem podłogowym, nadmuchowym oraz grzejnikami.

Wodna pompa ciepła – 5 razy większa wydajność!

Pompy wodne wykorzystują energię ze zbiorników wodnych (jeziora, stawy, rzeki) lub, w przypadku ich braku, poprzez dwie studnie głębinowe (czerpną i zrzutową). Ciepło wytwarzane jest z energii pozyskiwanej z wody. Woda, jest dobrym źródłem ciepła, gdyż jej temperatura jest zawsze dodatnia, stąd pompa wodna wykazuje się wyjątkową wydajnością pracy, wytwarzając nawet do 5 razy więcej energii, niż pobrała.

Pompy wodne współpracują z ogrzewaniem podłogowym, nadmuchowym, a także z grzejnikami konwekcyjnymi.

Z jakimi systemami współpracują pompy ciepła?

Gruntowe pompy ciepła Legionowo
Gruntowe pompy ciepła Marki

Pompy ciepła to wygodne i komfortowe rozwiązanie. Wykorzystując w pełni ich potencjał, można cieszyć się nie tylko tanim i energooszczędnym ogrzewaniem, ale także wieloma dodatkowymi funkcjami, które zwiększają komfort użytkowania oraz poprawiają stan powietrza w budynku.

Pompy ciepła współpracują z różnymi systemami sterowania, które umożliwiają zaprogramowanie pompy, dostosowując jej działanie do preferencji użytkownika, a nawet zwyczajów i planu dnia. Sterowniki dają możliwość zastosowania sterowania strefowego, dzieląc budynek na kilka różnych stref, dzięki czemu możemy dostosować temperaturę czy tez wilgotność powietrza do każdej ze stref indywidualnie. Dodatkowym atutem jest możliwość sterowania pompą ze smartfona.

Dzięki możliwości montażu nawilżacza powietrza możemy cieszyć się komfortowymi i przyjemnym powietrzem w zimie, latem zaś możemy skorzystać z funkcji usuwania wilgoci.

Pompy współpracują z wieloma filtrami, które oczyszczają powietrze z alergenów, pyłków, roztoczy, pleśni i grzybów oraz wirusów i bakterii.

Gruntowa pompa ciepła redukcja kosztów ogrzewania aż o 80%!

Poznaj cenę swojego zestawu...

Dofinansowania do pomp ciepła

Pompy ciepła to ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób na ogrzanie budynku w zimie, a także klimatyzację w lecie. Osoby chcące zamontować pompę cieplną mogą skorzystać z dofinansowania i zmniejszyć koszty inwestycji w pompę.

 

Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na budowę budynku, co obejmuje także koszt zakupu pompy ciepła.

Program „Czyste powietrze” umożliwia wystąpienie o dofinansowanie zakupu ekologicznego kotła grzewczego.

Istnieje możliwości skorzystania z Zielonego kredytu z dopłatą do 50 tys zł. Oferują go banki tj. Bank Ochrony Środowiska, Santander, Bank Spółdzielczy,

W ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FtiR) można skorzystać z „premii termomodernizacyjnej”, która pozwala na zwrot nawet 20% kredytu wykorzystanego na dostosowanie budynku do określonego standardu grzewczego.